FIND DEALER

De bescheiden start van Granville situeert zich in 1928 toen Frans Huygens begon met de bouw van fietskaders. Vanaf 1952, het jaar waarin de eenmanszaak tot bvba werd omgevormd, bouwde hij complete fietsen en noemde ze “Ludo”, naar de naam van zijn enige zoon, die de regionale groothandel uitbouwde tot een nationale topper. Onder invloed van kleinzoon Johan werd in het jaar 2000 de volledige fietslijn, inclusief de merknaam, volledig vernieuwd. Een even gedurfd als geslaagd initiatief want op zeer korte termijn werd Granville een groot commercieel succes.

 

Na 80 jaar bouwen we onze fietsen nog steeds met evenveel toewijding en passie. Gedragen door een bedrijfscultuur die zeer veel belang hecht aan creativiteit, innovatie en perfectie. Omdat we een uitzonderlijk product willen aanbieden dat volledig tegemoetkomt aan al uw verwachtingen op vlak van comfort, veiligheid en rijplezier. Daarom besteden we maximale aandacht aan de juiste framegeometrie en vering in combinatie met kwaliteitsvolle, onderhoudsvrije, op mekaar afgestemde componenten. Het resultaat is een authentieke, karaktervolle tweewieler met een prachtige lijn, veel allure en van een ongekende klasse.

Een tijdslijn met het “Palmares van Granville” :

 

1928

Frans Huygens (1913) start in de ouderlijke boerderij als zelfstandig framebouwer.

Als leerling-framebouwer was Frans Huygens in een toenmalig fietsenfabriek betrokken bij het ontwerpen van competitie frames oa. voor "Poeske Scherens", zevenvoudig wereldkampioen snelheid bij de profs.

 

1952

De Bvba Fr. Huygens wordt gesticht en de naam "Ludo" naar de voornaam van zijn enige zoon (1946) wordt als merknaam aan de fietsen verbonden. Te Frascati, nabij Rome, wordt Stan Ockers wereldkampioen bij de profs op de weg, met een Ludo fiets.

 

1956

Bouw van een eerste grotere loods (800m²). Er worden op dat moment 2.171 fietsen verkocht.

 

1964

Eddy Merckx wordt wereldkampioen op de weg bij de amateurs op een fiets samengesteld door F.Vervaecke, met een Ludo frame.

 

1967

Intrede van zoon Ludo binnen het bedrijf. Er worden nu 6.947 fietsen verkocht.

 

1974

De prof wielerploeg MIC-de Gribaldy-Ludo (met oa Herman Vanspringel, E. Leman, G. Pintens) wint de wereldbeker Merkenploegen. Er worden 13.145 fietsen verkocht.

Le début de la S.A. Ludo actuelle se situe en 1928 lorsque Frans Huygens commença à fabriquer des cadres pour bicyclettes.  A partir de 1952 la petite entreprise fut transformée en S.P.R.L. et il se mit à construire des vélos complets, nommés Ludo, d’après son fils unique. Ce dernier fut responsable de la transformation de fabricant régional en constructeur national.  Sous l’influence du petit-fils Johan toute la gamme de bicyclettes ainsi que la marque déposée furent rénovées.  Une initiative osée mais bien réussie vu le grand succès actuel de Granville.

 

Après 80 années de fabrication nous réalisons toujours nos collections de bicyclettes avec la même passion et dévouement.  L’ensemble est soutenu par une culture attachant beaucoup d’importance à la créativité, l’innovation et la perfection.  Ainsi nous pouvons vous offrir un produit exceptionnel tenant compte de tous vos désirs au niveau de confort, sécurité et plaisir.  C’est pour cette raison que nous prêtons le maximum d’attention à la géométrie exacte du cadre et à la suspension en combinaison avec des composants de qualité supérieure et en parfaite harmonie.  Une bicyclette authentique avec une présence magnifique, beaucoup d’allure et d’une classe incomparable, qui fait preuve de caractère, en est le résultat.

 

 

Document historique : « Palmares de Granville » :

 

1928

Frans Huygens (1913) s’installe à la ferme et commence à construire des cadres.

Comme apprenti à l’usine de bicyclettes Hurckmans à Zaventem il est déjà impliqué dans la création de cadres pour « Poeske Scherens », septuple champion du monde en vitesse chez les profs.

 

1952

En 1952 la fondation de la S.P.R.L. Fr. Huygens est un fait et la marque déposée devient Ludo, nommée d’après son fils unique.  A Frascati, près de Rome, Stan Ockers devient champion du monde chez les amateurs sur un vélo composé par F. Vervaecke avec un cadre Ludo.

 

1956

Construction d’un nouveau hangar (800m²).  La production réalise 2.171 bicyclettes.

 

1964

Eddy Merckx devient champion du monde chez les amateurs sur un vélo composé par F. Vervaecke avec un cadre Ludo

 

1967

Le fils Ludo fait son entrée dans la firme.  La production réalise 6.947 bicyclettes.

 

1974

L’équipe MIC-de Gribaldy-Ludo (avec e.a. Herman Vanspringel, E. Leman, G. Pintens) gagne la Coupe du Monde pour Equipes.  La production réalise 13.145 bicyclettes.

1975

De firma moet verhuizen, de huidige gebouwen zijn veel te klein geworden. Er wordt verhuisd naar Kortenberg (België) naar een bedrijfsgebouw van 6000m². Direct bouwt men ook een nieuwe lakinstallatie.

 

1980

Overlijden van stichter Frans Huygens. Zoon Ludo laat het bedrijf ondertussen verder groeien. Het bedrijf wordt nu ook officieel omgevormd tot de nv Ludo.

 

1981

Een Ludo fiets wordt "Beste Koop" in het verbruikersmagazine Testaankoop.

 

1982

Ronny Vanholen wordt wereldkampioen bij de Juniores op een Ludo fiets.

 

1984-86-88

Telkens opnieuw zijn Ludo fietsen "Beste Koop" in het verbruikersmagazine Testaankoop.

 

1989

De permanente groei noopt tot de bouw van een extra montagehal van 2000m² uitgerust met de nieuwste machines en gereedschappen. Scott Benelux wordt opgericht als import bedrijf voor alle Scott produkten. Op dit moment start ook de mountainbike "boom". Scott Benelux zal doorgroeien als apart bedrijf en is op dit ogenblik nog altijd in handen van de familie Huygens.

 

1993

De intrede van de derde generatie. Johan Huygens zorgt voor een nieuwe dynamiek.

 

1998

Het bikedesigner concept wordt gelanceerd. Een nieuwe visie over hoe een fiets gebouwd dient te worden. Niet enkel serieprodukten maar, net als bij een wagen, een aan de noden van de gebruiker aangepaste fiets die geproduceerd naar zijn wensen. Een uniek voordeel van produktie in Europa. Vandaag nog is Granville hier uniek, geen enkel fietsbedrijf heeft dit systeem in een volledig segment gaande van trekking fietsen, over race fietsen, tot mountain bikes.

 

2000

Dit jaar is wederom een echte mijlpaal. Ludo fietsen worden niet meer geproduceerd. Het Granville merk wordt gelanceerd, niet alleen een nieuwe naam met een modern imago, maar ook totaal nieuwe fietsen, met een totaal nieuwe produktie en research organisatie. Granville wordt meteen hoofdsponsor van "De Gordel".

 

2001

Dankzij het succes van Granville stijgt de omzet naar 8.400.000 Euro, een stijging van 70% tov 2000. Na een internationale aanbesteding wordt de bouw van de nieuwe Post-fietsen aan Ludo nv toegewezen.

 

2003

Johan Huygens, afgevaardigd bestuurder, wordt uitgeroepen tot "Zelfstandig Ondernemer van het jaar". Nog nooit won iemand uit de fietsenbranche deze onderscheiding.

 

2004

Op 1 oktober 2003 wordt een nieuwe state-of-the-art lakinstallatie in gebruik genomen. Meteen de modernste lakinstallatie voor fietsen op het Europese continent. Gelijktijdig gaat de nieuwe Bikedesigner website online, alweer een uniek systeem binnen de fietswereld, die Granville weer een extra voorsprong geeft.

 

2006

Granville verovert met zijn factory team niet minder dan 4 (!) Belgische titels in het mountainbike. Een nooit geziene prestatie in deze discipline. Het team test ook alle nieuwe ontwikkelingen uit voor ze op de markt komen.

 

2007

Granville start met de bouw van een volledige nieuwe en moderne fietsfabriek, welke in gebruik zal worden genomen begin 2008.

 

Ondertussen worden nog 2 extra Belgische titels en 1 europese in het mountainbike verworven en heeft het factory team op de weg (Storez-Ledecq) een professioneel team en kweekvijver met jong talent succes met verschillende nationale en internationale wedstrijden en heeft het met Ivaylo Gabrovski ook de Bulgaarse nationaal kampioen.

1975

Les bâtiments à Melsbroek devenant trop petits, Ludo déménage et s’installe à Kortenberg dans une surface plus grande (6000 m²) où il monte aussitôt un atelier de vernissage.

 

1980

Décès du fondateur Frans Huygens.  Les affaires prospèrent et la firme est transformée en S.A. Ludo

 

1981

Un vélo Ludo est « Maître Achat » dans le magazine Test Achat.

 

1982

Ronny Vanholen devient champion du monde chez les juniors sur un vélo Ludo.

 

1984-86-88

A plusieurs reprises un vélo Ludo est « Maître Achat » dans le magazine Test Achat.

 

1989

La croissance permanente incite à la construction d’un nouveau hangar de 2000 m², équipé d’outils des plus récents pour l’assemblage de bicyclettes.  La firme Scott Benelux est fondée comme entreprise d’importation de VTT renommés Scott.  En ce moment explose le « boom » VTT. La productivité de Scott Benelux s’accroît et se lance sur le marché.  Actuellement la firme Scott est toujours en main de la famille Huygens.

 

1993

L’introduction de la 3e génération avec Johan Huygens (1970) apporte à l’usine un nouveau dynamique.

 

1998

La création du concept bikedesigner ou la nouvelle vision à la construction d’une bicyclette.  Fini les produits de série et faisons place pour le vélo adapté à vos besoins tout comme dans l’industrie de l’automobile.  Un avantage très important pour la production en Europe.  Actuellement unique est le système de Granville qui comprends un segment total de bicyclettes trekking, vélos de course et VTT.

 

2000

Une étape dans l’histoire Ludo.  La production des vélos Ludo est terminée. Lancement de la marque Granville avec une gamme étendue de merveilleuses bicyclettes avec une image totalement renouvelée, reflètent le style de vie actuel.

Granville devient le sponsor principal du « Gordel ».

 

2001

Grâce au nouveau concept le chiffre d’affaires augmente à 8.400.000 €, une hausse de ça. 70 % a l’égard de 2000.  Après une adjudication internationale la fabrication du vélo pour la poste est attribuée à la S.A. Ludo.

 

2003

Johan Huygens, administrateur délégué, est proclamé « Entrepreneur Indépendant de l’année ».  Jamais personne dans la branche du cycle a  remporté ce titre.

 

2004

Le 8 octobre 2003 une nouvelle installation d’émaillage state-of-the-art est mise en service, un système tout nouveau sur le continent européen.  En même temps l’installation d’un système unique dans le monde du cycle, le nouveau website online Bikedesigner. Un succès en plus pour Granville.

 

2006

Avec son équipe factory Granville remporte 4 ( !) victoires belges dans le monde du VTT.  Une performance extraordinaire dans cette discipline.  L’équipe teste tous les développements de nos bicyclettes avant de les lancer sur le marché.

 

2007

Granville commence la construction d’une usine totalement nouvelle et moderne et compte l’inaugurer début 2008.

 

Entre-temps nos coureurs de VTT remportent encore 2 titres extra en Belgique et 1 en Europe.  L’équipe factory sur la route (Storez-Ledecq), une équipe professionnelle comptant beaucoup de jeunes talents en différentes courses nationales et internationales,  compte parmi ses coureurs le champion national de Bulgarie, Ivaylo Gabrovski.

BIKES

GRANVILLE

- E-BIKES

- HISTORY

- CITY/TREKKING

- MTB

- RACE

- KIDS

© 2014 Granville bikes, LUDO N.V.  All rights reserved

SUPPORT

MA-DO

VR

 

TEL

FAX

 

E-MAIL

8:30 - 12:30 & 13:00 - 17:00

8:30 - 12:30 & 13:00 -15:00

 

+32 2 752 17 50

+32 2 759 52 29

 

sales@granvillebikes.com

#GRANVILLEBIKES

LUDO N.V. - Granville

Zoning Guldendelle

Karel Van Miertstraat 7

B-3070 KORTENBERG